Globaart Onderhoudsbedrijf denkt en werkt in alle fases van uw bouwproject met u mee

Kennismakingsgesprek

Graag komen wij persoonlijk bij u langs om uw wensen en ideeën te bespreken. Wij denken graag met u mee!

Uw wensen

Wij brengen alles voor u in kaart. Op basis van het overzicht van uw wensen en keuzes sturen wij u een geheel vrijblijvende offerte toe.

Offerte

Uiterlijk binnen twee weken na het kennismakingsgesprek, tenzij anders afgesproken, ontvangt u van ons een geheel vrijblijvende offerte. Wij stellen de offerte duidelijk op, zodat u een goed beeld krijgt van de verschillende werkzaamheden. Hierin zullen wij ook de start- en opleverdatum vermelden welke wij van te voren met u afstemmen.

Opdrachtbevestiging

Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel (eventueel met wat aanpassingen), ontvangen wij graag van u een ondergetekende kopie van de offerte. Daarna sturen wij de aanbetalings-factuur. Pas na betaling van het factuurbedrag is uw opdracht officieel bevestigd.

Planning

Bij Globaart Onderhoudsbedrijf vindt u alle bouwdisciplines onder een dak. U kunt erop rekenen dat alle werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd, zodat alles volgens planning verloopt.

Contact tijdens de werkzaamheden

Tussentijds bespreken wij regelmatig de voortgang met u, zoals afstemming van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen in de uitvoering.

Oplevering

Na oplevering nemen wij uiteraard alles met u door om te controleren of alles voldoet aan de eisen en of alle werkzaamheden zoals afgesproken zijn uitgevoerd.

Betalingsregeling

Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen. In de offerte staat het aantal betaaltermijnen vermeld. Dit is afhankelijk van de aanneemsom en bouwtijd.

Uw zekerheid in de Bouw